خدمات شبکه

 

خدمات شبکه

شـرکت سـورنا ، ارائه دهنده انواع خدمات شبکه ، پشتیبانی شبکه ،  سخت افزار ،  نرم افزار  و راهکارهای مختلف در شبکه های کامپیوتری  می باشد . روش های ارائه شده مطابق با نیازهای مشتریان و بر مبنای استانداردهای جهانی خواهد بود. با بررسی وضعیت و نوع درخواست، سعی خواهد شد تا با صرف کمترین وقت و هزینه بهترین راه حل را پیشنهاد و پیاده سازی کنیم.